අපි කරන්නේ වෙන කුමක් ද බලන්න

අපට හඳුන්වා දෙන ලදී.

Featured පඩක්ට්ස්,

Xuzhou Grandway Imp සහ exp කම්පැනි ලිමිටඩ්. චීනය ඉදිකිරීම් යන්ත්රෝපකරණ නගරය Xuzhou දය පිහිටා. Grandway මෙන්ම ඉදිකිරීම් යන්ත්රෝපකරණ හා අමතර කොටස් සඳහා දේශීය හා විදේශීය වෙළෙඳපොළ සේවය පුළුල් අත්දැකීම් සහිත වෘත්තීය සමාගම ද වේ. අපි, ලොව ප්රසිද්ධ සන්නාම CAT නිෂ්පාදනය පදනම සමීප චීනයේ Liebherr හා XCMG වෙළඳ නාමය හා තරගකාරී සම්පත්, Grandway Imp සහ exp කම්පැනි ලිමිටඩ් වාසිය මත පදනම් වේ ...

නිෂ්පාදන

විදුලිබල මෙවලම්

  • විශේෂාංග නිෂ්පාදන
  • නව පැමිණීම්
    නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!